Testimonials

Testimonials

Wilhelmsen IT Services Anders Horgen, Product responsible for Active Directory

with 380 offices spread across more than 70 countries... Life Cycle Server has increased Active Directory information of our user objects with 80% better accuracy and quality.

This powerful system enables us to achieve the following goals:

 • Enforces Attributes Policies with simplified GUI (same principle as Group Policy).
 • Self designed web user administration portal for IT support that:
  • Enforces naming standard.
  • Reduces administration for IT support personnel.
  • Change control of whom that have created/modified/deleted a user object.
 • Allows us to rapidly act when the company requires changes to naming standard.
 • Reduces the need of VB and PowerShell scripting for user objects.
 • Reduces maintenance cost.
 • Simplifies user administration by reducing competence needed by IT support personnel regarding our complex naming standard.
 • Automation.
 • Removes use of Active Directory Users & Computers snap-in and limit this to AD administrators only.


We are sure that Active Directory administrators will be very impressed by how powerful and easy it is to maintain complex and powerful configurations in this system.
 

Elverum kommune Tore Brækhus

Elverum kommune bruker LCS i driften av skolenes Active Directory og til synkronisering av brukerinformasjon fra skoleadministrativt system. Systemet automatiserer jobben vi tidligere hadde med å sette attributter på brukerobjekter, sette gruppemedlemskap og opprette postbokser. LCS sikrer at alle brukere automatisk plasseres i riktige OU’er og disables dersom de slutter. Med andre ord bidrar LCS til å kvalitetssikre informasjonen i AD og vi kan bruke tiden på annet enn rutinepregede oppgaver. Vi gir LCS vår beste anbefaling!

Lier Kommune Ivar Berg

" LCS gjør det mulig å realisere "MLG Lier". Vi hadde ikke nådd våre mål uten dette verkøyet.

Eide kommune Kim Atle Kvalvåg

Eide kommune gikk til anskaffelse av Life Cycle Server (LCS) for å effektivisere brukeradministrasjonen i skolenettverket. Skolene kan selv administrere sine brukere, og sørge for effektiv håndtering av brukernavn, passord og opplysninger om elevene. For oss var også integrasjonen mot Sharepoint viktig, og vi benytter i dag LCS til opprettelse av Sharepoint-områder som f.eks. elevmapper. Vi har også blitt Feide-godkjent ved hjelp av tillegget ”Feide ext.” DotNetInternals AS har gitt oss god opplæring og støtte under hele prosessen med innføring av LCS, og vi kan trygt anbefale dette produktet for andre.

Vestby kommune Lars Petter Lilleng

For en organisasjon med en stor brukerkatalog kreves mer enn gode rutiner for å holde orden. Lifecycle Server er et produkt som gjør det mulig å systematisere og automatisere alle innstilinger i Active Directory, og dermed et kraftfullt verktøy for å sikre kvalitet i brukerdata, gruppetilhørigheter, rettigheter og innstillinger. Mulighetene som ligger tilrette for integrasjoner med andre systemer, f.eks Sharepoint og Integra adgangskontroll er både enkle,funksjonelle og økonomisk forsvarlige. Produktet sparer timevis med vedlikeholdsarbeid og sikrer kvaliteten på en måte som ikke ville vært mulig ved manuell behandling.

Løsningens muligheter for å delege funksjoner som å endre egne brukerrettigheter, opprette brukere og slette brukere uten å endre i Active Directory sin rettighetsstruktur er med på å ytterligere heve kvaliteten på brukerdata. Dette ved å enkelt gi brukeren tilgang til sitt eget gjennom et webgrensesnitt. Selvom det krever noe arbeid å sette seg inn i funksjonene er Lifecycle Server eksepsjonelt tilpasningsdyktyr i forhold til at så å si alt kan endres til dine ønsker.

Vi benytter produktet for vedlikehold av våre brukere Microsoft Learning Gateway og eller i vårt Active Directory. Vi benytter produktet til å overføre data mellom AD og Bravida Integra Adgangskontroll, og skal videre bytte dette videre lik at Lifecycle Server står som nav i alle eksport/import av brukeredata mot øvrige systemer (Feide, Skoleadministrative systemer, Bibsys osv).